Finanse

usługi finansowe

Pomagamy przedsiębiorcom w znalezieniu najkorzystniejszych sposobów finansowania. Nie ograniczamy się jednak do wspierania wyłącznie nowych projektów. Chcemy również pomóc tym, którzy mają problem ze spłatą zaległych zobowiązań, by mogli zacząć na nowo budować przyszłość firmy – z czystą kartą i pozytywnymi relacjami z dotychczasowymi kontrahentami. Wspieramy również tych, którzy nie potrafią poradzić sobie z wyegzekwowaniem zaległych należności. To wszystko udaje nam się dzięki współpracy z wieloma instytucjami finansowymi oraz pełnej obsłudze, jaką zapewniamy naszym Klientom.

Obok obsługi wierzytelności oraz finansowania projektów i inwestycji, zajmujemy się więc również restrukturyzacją zobowiązań, a także szeroko pojętym doradztwem finansowym.

obsługa wierzytelności

Zdajemy sobie sprawę, że nieterminowi kontrahenci uniemożliwiają sprawne funkcjonowanie firmy i zaburzają jej płynność finansową. By szybciej i skuteczniej dokonać egzekucji zaległych należności warto skorzystać z oferowanych przez nas usług z zakresu obsługi wierzytelności.

Szeroki wachlarz możliwości jakimi dysponujemy sprawia, że szanse na odzyskanie długu wzrastają, a czas oczekiwania na spłatę skraca się znacząco.

Proponowane przez nas usługi:

  • Windykacje – pomagamy tym przedsiębiorcom, którzy chcą odzyskać zaległe należności, ale nie dysponują własnymi służbami. Usługi z tego zakresu wykonujemy w imieniu Klienta oraz na jego rachunek;
  • Kupno wierzytelności wymagalnych i niewymagalnych – w momencie zakupu wierzytelności przedsiębiorcy zostaje ona przeniesiona z Klienta na naszą firmę. Dzięki temu może on w krótkim czasie poprawić sytuację finansową firmy, pozbywa się również ryzyka wynikającego z możliwej niewypłacalności dłużnika;
  • Krótkotrwałe finansowanie – polega na czasowej spłacie wierzytelności Klienta w celu poprawienia płynności finansowej jego firmy przy jednoczesnej kontroli egzekucji zaległych należności;
  • Faktoring – jest to forma bieżącego finansowania, polegająca na przedterminowym pokryciu należności, wynikających z faktur, których termin płatności jeszcze nie upłynął. Pozwala na chwilowe poprawienie sytuacji finansowej firmy przez otrzymanie środków zamrożonych w niezapłaconych fakturach.
  • Monitoring należności – polega na kontrolowaniu spłat należności przez kontrahentów Klienta. Pomaga w regularnym egzekwowaniu płatności, chroniąc przed ewentualnymi opóźnieniami.

projekty i inwestycje

Cenimy ludzi kreatywnych, którzy nie boją się ryzyka i mają odwagę, by wcielić swoje pomysły w życie. Zdajemy sobie jednak sprawę, że nawet najlepszy plan nie nabierze realnych kształtów bez odpowiedniego kapitału startowego. Dlatego też ważną częścią naszej działalności jest wyszukiwanie środków niezbędnych do realizacji inwestycji proponowanych przez przedsiębiorców chcących z nami współpracować.

Znajdujemy najdogodniejsze rozwiązania, dostosowane zarówno do potrzeb Klienta, jak i charakteru projektu, który chce zrealizować. Pozyskujemy środki finansowe, korzystając z możliwości, jakie dają fundusze krajowe, unijne, a nierzadko także oferowane przez prywatnych inwestorów.

Robimy wszystko, by innowacyjne, świeże i ciekawe pomysły były odpowiednio premiowane i, zamiast leżeć na dnie ciemnej szuflady, służyły innym, a autorowi przynosiły satysfakcję i spodziewane zyski.

restrukturyzacje zobowiązań

Działając na rynku już ponad dziesięć lat, wiemy dobrze, że prowadzenie własnej działalności to często balansowanie na granicy ryzyka. Nawet najlepszemu przedsiębiorcy zdarzają się finansowe potknięcia, jednak niepowodzenia nie powinny od razu przekreślać przyszłości firmy. Tym, którzy nie potrafią sobie poradzić z zaległościami wobec wierzycieli, skutecznie pomagamy w restrukturyzacji zobowiązań.

Proces redukcji i likwidacji zadłużenia firmy zawsze poprzedzamy szczegółową analizą ogólnej sytuacji przedsiębiorstwa i charakteru jego zaległości finansowych, by móc znaleźć najlepsze rozwiązanie problemu Klienta.

Uczestniczymy w prowadzeniu postępowań układowych i negocjacji między wierzycielami a dłużnikiem, dbając, by przyjęte rozwiązania były korzystne dla obu stron i umożliwiały terminową spłatę zobowiązań na warunkach pozwalających na funkcjonowanie firmy Klienta. Harmonogram spłat staramy się więc jak najlepiej dostosować do możliwości finansowych współpracującego z nami przedsiębiorcy.

Pomagamy w przygotowaniu programów naprawczych, mających na celu nie tylko oddłużenie przedsiębiorstwa Zleceniodawcy, ale także usprawnienie procesu zarządzania jego firmą. Rozwiązania przez nas proponowane mają więc również zapewnić poprawę płynności finansowej prowadzonej przez Klienta działalności.

W przypadku, gdy nie ma możliwości przeprowadzenia restrukturyzacji zobowiązań na warunkach korzystnych dla Klienta, lub gdy jego sytuacja finansowa nie pozwala na uregulowanie zaległości, pomagamy przeprowadzić postępowanie upadłościowe.

doradztwo finansowe

Chcąc jak najlepiej doradzać Klientowi w kwestii jego finansów, staramy się najpierw dobrze poznać jego potrzeby i możliwości. Naszym celem jest ustalenie takiej strategii finansowej, by wszystkie decyzje z tego zakresu były przemyślane, bezpieczne, racjonalne i skuteczne, a co najważniejsze – przynosiły nie tylko bieżące, ale i długoterminowe korzyści.

  • Leasing – umowa, na podstawie której leasingobiorca otrzymuje czasowe prawo do korzystania z określonej rzeczy (najczęściej samochodu), należącej do leasingodawcy, w zamian zaś uiszcza określonej wysokości opłaty. Dzięki umowom z wieloma firmami leasingowymi możemy zaproponować Klientowi ofertę najlepiej dostosowaną do jego potrzeb i możliwości. Nasza pomoc polega również na sporządzeniu kompletnej dokumentacji, co jest formą niezwykle wygodną dla Klienta. Wybierając usługę leasingową w naszej firmie, zyskuje on więc nie tylko najlepsze warunki, ale także fachową i pełną obsługę;
  • Kredyty – oferowana przez nas pomoc z zakresu finansowania kredytowego obejmuje zarówno research, mający na celu znalezienie najkorzystniejszych dla Klienta warunków, jak również sporządzenie pełnej dokumentacji potrzebnej przedsiębiorcy do uzyskania kredytu;
  • Obligacje – inna forma finansowania działalności. W jej ramach zapewniamy kompleksową obsługą prawną, zajmujemy się negocjowaniem warunków oraz sporządzaniem pełnej dokumentacji.
  • Sporządzanie analiz finansowych – celem jest ocena kondycji finansowej firmy, efektywności działań z tego zakresu czy zdolności kredytowej, jaką dysponuje przedsiębiorstwo. Takie analizy pomagają również w wytyczeniu przyszłościowych strategii finansowych oraz stanowią narzędzie rachunkowości zarządczej.
  • Sporządzanie dokumentacji kredytowych – usługa z zakresu finansowania kredytowego obejmująca sporządzanie na potrzeby Klienta pełnej dokumentacji niezbędnej podczas starania się o uzyskanie kredytu.