Biuro rachunkowe

 • 02.01.2017

  Swoboda działalności gospodarczej – zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2017 r.

  Obniżenie limitu płatności związanych z prowadzaniem działalności gospodarczej dokonywanych bez pośrednictwa rachunku płatniczego Obecnie dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą powinno następować za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku jeżeli: stroną transakcji, z której wynika płatność jest inny przedsiębiorca i jednocześnie jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza […]

 • 02.01.2017

  Umowy zlecenia – zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2017 r.

  Od 1 stycznia 2017 r. na podstawie ustawy z dnia 22 lipca 2016 roku o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw zacznie obowiązywać minimalna stawka godzinowa przy umowach zleceniach oraz umowach o świadczenie usług, do których znajdują zastosowanie przepisy o umowie zlecenia Minimalna stawka godzinowa – jakie konkretnie umowy obejmie? Rodzaje […]

 • 30.12.2016

  Podatek dochodowy od osób fizycznych – zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2017 r.

  Kwota wolna od podatku dochodowego Nowelizacja z dnia 29 listopada 2016 r. wprowadza podwyższoną kwotę wolną od podatku w wysokości 6 600 zł, jednakże będzie ona dostępna jedynie dla osób roczny dochód nie przekroczy 6 600 zł, a zatem takie osoby w ogóle nie zapłacą podatku dochodowego. Osoby fizyczne, których postawa obliczenia podatku wynosi maksymalnie 6 600 zł […]