Podatki i prawo

 • 23.08.2016

  Interpretacje podatkowe

  Każdy podatnik w przypadku problemów z interpretacją przepisów prawa podatkowego lub w sytuacji występowania rozbieżnych stanowisk organów podatkowych w takich samych stanach faktycznych i prawnych może wystąpić z wnioskiem o wydanie interpretacji podatkowej. Interpretacje podatkowe dzielimy na ogólne oraz indywidualne. Wydawanie interpretacji, należące do zadań Ministra Finansów, jest dokonywane przez pięciu dyrektorów izb skarbowych działających […]

 • 03.01.2016

  Zmiany w zakresie uprawnień rodzicielskich obowiązujące od 2016 roku

  Ustawą z dnia 24 lipca 2015 roku o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw wprowadzono istotne zmiany dotyczące uprawnień rodzicielskich, które w znacznej części zaczną obowiązywać od 2 stycznia 2016 roku. Ustawa ma na celu ułatwienie godzenia życia rodzinnego z życiem zawodowym, przede wszystkim poprzez uproszczenie systemu urlopów związanych z narodzinami dzieci oraz opieką […]

 • 03.01.2016

  Zmiany w zakresie zawierania terminowych umów o pracę

  Ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw dokonano wielu zmian, których początek obowiązywania datowany jest na 22 lutego 2016 roku. Zmiany dotyczą przede wszystkim zawierania umów terminowych. Do głównych zmian, które przewiduje ustawa należy: Ograniczenie okresu zatrudnienia na umowy terminowe.   Do tej pory przepisy […]