Składki ZUS dla przedsiębiorców w 2015r.

Składki ZUS  dla przedsiębiorców w 2015r.

 

Wysokość składek na ubezpieczenie ZUS dla przedsiębiorców  w każdy roku ulegają zmianie, ponieważ są uzależnione od innych wskaźników (przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia, przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale 2014r. wraz z wypłatami z zysku, minimalnego wynagrodzenia).

 1. Składka podstawowa na ubezpieczanie społeczne w 2015r.

W 2015 r. przeciętne prognozowane wynagrodzenie wyniesie 3959 zł. Podstawą wysokości składek ZUS na ubezpieczenie społeczne do 60% tej kwoty, czyli 2375,40 zł. Zatem składki na ubezpieczenie społeczne ZUS w 2015r. wyniosą:

 • 463,68 zł – składka emerytalna
 • 190,03 zł – składka rentowa
 • 58,20 zł – składka chorobowa
 • 45,85 zł- składka wypadkowa

Suma składek wynosi 757,76 zł miesięcznie, co stanowi wzrost o 40,77 zł w stosunku do 2014r.

 1. Składka dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność.

Przedsiębiorcy, którzy w 2015r. rozpoczynają prowadzenie działalność gospodarczej mają prawo przez okres 24 miesięcy kalendarzowych do preferencyjnych składek – zadeklarowanych przez przedsiębiorców – jednak nie mniej niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. W 2015r. kwota minimalnego wynagrodzenia wynosi 1750 zł (podwyżka w stosunku do 2914r. o 70 zł) Zatem składki na ubezpieczenie społeczne ZUS w 2015r. dla tych przedsiębiorców wyniosą:

 • 102,48 zł – składka emerytalna
 • 42,00 zł – składka rentowa
 • 12,86 zł – składka chorobowa
 • 10,13 zł- składka wypadkowa

Suma składek wynosi 167,47 zł miesięcznie, co stanowi wzrost o 6.69 zł w stosunku do 2014r.

 

 • Składka zdrowotna

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne stanowi 75% przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw wraz z wypłatą z zysków w IV kwartale 2014r.t.j. 3104,57 zł. Wysokość składki zdrowotnej w 2015r. wynosi nie mniej niż 279,41 zł