Ubezpieczenia wyjazdowe

Wakacje kojarzą się z przyjemnościami i beztroskim wypoczynkiem. Jednak to właśnie w okresie wakacyjnym zdarza się najwięcej nieszczęśliwych wypadków i zdrowotnych dolegliwości, które skutecznie mogą nam ten wypoczynek  zepsuć. Mało tego, w swojej konsekwencji, mogą sprawić, że niepożądaną pamiątką z wakacji będzie niemały rachunek za koszty leczenia. Na szczęście i przed takimi sytuacjami można się adekwatnie zabezpieczyć.

Jeśli do nieszczęśliwego wypadku lub problemów zdrowotnych dojdzie za granicą, nasze i tak złe samopoczucie dodatkowo może pogorszyć świadomość, że do wakacyjnych wydatków będziemy musieli dołożyć nawet kilkanaście tysięcy euro. Z fakturą opiewającą na takie kwoty możemy wrócić z zagranicznego urlopu, gdyby okazało się np., że podczas podróży konieczne było przeprowadzenie operacji ratującej nasze życie. Do tego dochodzą koszty kilkudniowego pobytu w szpitalu, zakupu leków i materiałów opatrunkowych, wreszcie transport sanitarny do Polski. Oto kilka przykładowych zdarzeń jakie jeszcze mogą nas spotkać, gdy szykujemy się do wyjazdu oraz w czasie jego trwania:

– przybywasz na lotnisko we wskazanym czasie, a tu okazuje się, że Twój lot i kilka następnych zostało odwołanych, co potwornie komplikuje Twoje dalsze plany,

–  Twój bagaż, w którym miałeś m.in. swoje rzeczy osobiste, może również lekarstwa, zaginął na lotnisku. Jesteś w obcym kraju, bez ubrań czy leków, które musisz zażywać,

–  potrzebujesz pomocy lekarskiej, a właśnie ukradziono Ci portfel, karty kredytowe, paszport,

–  przybywasz do kurortu, a na miejscu okazuje się, że biuro podróży nie zapewniło Ci nawet podstawowych wygód,

–  chcesz przerwać wakacje lub podróż służbową choćby z powodu jakiegoś zdarzenia w Twojej  rodzinie, zagrożenia atakiem terrorystycznym, czy zagrożenia huraganem, powodzią itp.

Oczywiście to tylko niektóre z ogromu zdarzeń mogących nam się przytrafić w podróży. Właśnie z myślą o takich sytuacjach towarzystwa ubezpieczeniowe przygotowały w swojej ofercie szereg przeróżnych ubezpieczeń turystycznych. Do najważniejszych i najczęściej spotykanych należą:

– ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą – pokrywa ono na ogół koszty poniesione na leczenie ambulatoryjne lub szpitalne związane z nieszczęśliwym wypadkiem lub nagłym zachorowaniem,

– ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) – umożliwia otrzymanie świadczenia, jeżeli doznane uszkodzenie ciała spowoduje trwały uszczerbek na zdrowiu (o uszczerbku decyduje lekarz współpracujący z towarzystwem ubezpieczeniowym),

 – ubezpieczenie bagażu podróżnego – chroni przed utratą bagażu wskutek kradzieży, rabunku lub zniszczenia. Czasem polisa obejmuje również ochronę przed zaginięciem bagażu w czasie zdarzenia losowego,

– ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej turysty – chroni przed odpowiedzialnością majątkową wobec osób, którym właściciel polisy nieumyślnie lub nieświadomie wyrządził szkodę,

usługa assistance – zapewnia ona pomoc i opiekę medyczną w razie nagłej choroby lub nieszczęśliwego wypadku. Na ogół zapewnia transport lub inne przewidziane w polisie usługi,

innym dodatkowym ubezpieczeniem może być ubezpieczenie kosztów odwołania podróży zagranicznej lub wcześniejszego z niej powrotu, ubezpieczenie dla osób uprawiających sporty ekstremalne.

Polacy są coraz bardziej cenioną grupą pracowników na całym świecie. Coraz częściej poszukujemy możliwości zarobku i rozwoju kariery poza granicami naszego kraju. Nie zawsze jednak możemy już od pierwszego dnia pobytu za granicą liczyć na pełne ubezpieczenie również zdarzeń związanych z wykonywaniem pracy za granicą. Właśnie z tego powodu warto wymienić jeszcze Ubezpieczenie Wyjazd do pracy, które zapewnia  ochronę przed skutkami następstw nieszczęśliwych wypadków i wysokimi kosztami leczenia poza granicami kraju oraz odpowiedzialnością cywilną za ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim. Przykładowo: w Niemczech wizyta u lekarza to koszt 10 euro, a we Francji pacjent pokrywa koszty związane z hospitalizacją  w wysokości 25%. To oznacza, że pobyt na oddziale dziennym we francuskim szpitalu wyniesie ok. 400 euro za dobę, a na Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej nawet 2.500 euro. Ponadto w niektórych krajach to pacjent płaci za transport sanitarny z miejsca zdarzenia do szpitala lub ambulatorium . Można więc wrócić z wakacji z fakturą opiewającą na kwotę 1.000 euro. Jak nietrudno przeliczyć będziemy musieli przelać na zagraniczne konto około 4.000 zł. Niższe sumy uregulować trzeba na miejscu, rozliczenia na sięgające tysięcy kwoty odbywają się bezgotówkowo. Dodatkowo w sytuacji w której po wypadku lub nagłym zachorowaniu za granicą i udzieleniu niezbędnej pomocy medycznej trzeba będzie przetransportować nas z któregoś z bliżej położonych europejskich krajów do szpitala w Polsce, na kontynuację leczenia. Ubezpieczenie w NFZ nie pokrywa takich wydatków, a mogą one wynieść:

  • nawet 25.000 zł, jeśli konieczne będzie przewiezienie chorego specjalnie do tego przystosowanym samolotem,
  • koszty transportu z sanitarnego z Egiptu, to aż 90.000 zł ( podobne stawki obowiązują przy przewożeniu pacjenta np. z Hiszpanii).

Polisa turystyczna w takiej sytuacji zagwarantuje nam zorganizowanie i pokrycie wydatków związanych z repatriacją do Polski. Oczywiście, pod opieką personelu medycznego i takim środkiem transportu, jaki ze względu na nasz stan będzie najodpowiedniejszy. Każdy z nas wyjeżdżając za granicę powinien pomyśleć o zabezpieczeniu siebie i swoich bliskich. Takie działanie świadczy po prostu o naszej odpowiedzialności i rozwadze. W czasie wakacji, czy podróży służbowej odwiedzamy wiele miejsc, więc samo zagrożenie wypadkiem lub ryzyko zachorowania jest dużo wyższe. Stare przysłowie mówi „ mądry Polak po szkodzie” dlatego warto zadbać o ubezpieczenie przed wyjazdem tak, aby być „mądrym przed szkodą”.