Podatek dochodowy od osób prawnych – zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2017 r.

Artykuły

 • 30.12.2016

  Podatek dochodowy od osób prawnych – zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2017 r.

  Wprowadzenie preferencyjnej 15% stawki CIT Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadza obniżenie stawki podatku dochodowego od osób prawnych z 19% do 15% dla: małych podatników, podatników rozpoczynających działalność – w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność. […]

 • 29.12.2016

  Ustawa o VAT – zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2017 r.

  Odwrotne obciążenie Mechanizm odwrotnego obciążenia polega na tym, że obowiązek rozliczenia podatku VAT zostaje przeniesiony z dostawcy na nabywcę, co stanowi wyjątek od ogólnej zasady, na podstawie której podmiotem zobowiązanym do zapłaty podatku VAT jest podatnik dokonujący dostawy towarów bądź świadczenia usług. Od 1 stycznia 2017 zostanie rozszerzony katalog przypadków, w których znajdzie zastosowanie mechanizm […]

 • 13.12.2016

  JPK – Jednolity plik kontrolny

  W związku ze zmianą przepisów Ordynacji podatkowej, na podmioty prowadzące działalność gospodarczą zostały nałożone nowe obowiązki związane z wprowadzaniem nowych metod kontroli skarbowych umożliwiających organom podatkowym weryfikację wszelkich transakcji między podmiotami gospodarczymi. Narzędziem umożliwiającym taką kontrolę jest wprowadzony jednolity plik kontrolny (JPK) określany jako zbiór danych tworzony z systemu teleinformatycznego podmiotu gospodarczego poprzez bezpośredni eksport danych, […]