Zmiany w ustawie o podatku VAT od 1 lipca 2015r.

Ustawą z dnia 9 kwietnia 2015r. zmieniono przepisy ustawy o podatku od towarów i usług. Wchodzą one w znacznej części w życie od 1 lipca 2015r. a część od 1 stycznia 2016r.

Zmiany ustawy mają na celu dostosowanie przepisów do prawa unijnego i można je sprowadzić do następujących punktów :

  1. Rozszerzenie listy towarów objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia.

Nowelizacja wprowadza zmiany między innymi odnośnie towarów, wobec, których stosuje się mechanizm odwrotnego obciążenia.  Od 1 lipca zostaną nim obciążone następujące towary:

  • Telefony komórkowe, komputery przenośne, tablety oraz konsole do gier pod warkiem że łączna wartość towarów w ramach jednolitej gospodarczo transakcji nie przekroczy 20.000 zł);
  • Towary z kategorii stali (PKWiU 24.22.20.0 „Arkusze żeberkowane ze stali niestopowej”);
  • Złoto w postaci surowca oraz półproduktu (o próbie 325 tysięcznych lub większej), a także złoto inwestycyjne, jeśli podatnik skorzystał z opcji opodatkowania;

Mechanizm odwrotnego obciążenia będzie miał zastosowanie jedynie wtedy, nabywcą towarów  będzie czynny podatnik VAT.

  1. Odpowiedzialność nabywcy za rozliczenie podatku należnego VAT

Kolejna regulacja dotyczy odpowiedzialności solidarnej przy sprzedaży towarów wrażliwych.

Przepisy ustawy o podatku VAT przewidują solidarną odpowiedzialność nabywcy w przypadku nabycia towarów tzw. wrażliwych (np. towary stalowe, paliwa, złoto) Odpowiedzialność  ta jest wyłączona jeśli nabywca nabył towar od podmiotu wymienionego na dzień dokonania dostawy w rejestrze podmiotów (prowadzonego przez Ministra Finansów), które złożyły kaucje gwarancyjne. Wysokość kaucji musi odpowiadać co najmniej jednej piątej kwoty podatku należnego przypadającej na dostawy towarów dokonane w danym miesiącu na rzecz danego podatnika lub wynosić co najmniej 3.000.000 zł.

Zmiana będzie polegała na tym, iż zostanie zróżnicowana wielkość kaucji gwarancyjnej zależnie od dostarczanych towarów – paliwa czy też inne towary wrażliwe. Zostanie podniesiona maksymalna (10.000.000 zł) oraz minimalna (1.000.000 zł) wielkość kaucji dla podatników dostarczających paliwa.

Inną modyfikacją będzie powiększenie spisu towarów objętych odpowiedzialnością solidarną o platynę i srebro (w postaci surowca lub półproduktu), aparaty fotograficzne i kamery cyfrowe, tusz kreślarski, atrament do pisania, a także części oraz akcesoria do fotokopiarek.

  1. Zmiany dotyczące ulgi za złe długi

Zmiana przepisów obejmie  również zagadnienie tzw. złych długów. Gdy dłużnik będzie pod koniec miesiąca, w którym mija 150 dzień od dnia upływu terminu płatności w trakcie postępowania upadłościowego bądź w czasie likwidacji zostaje zdjęty z podmiotu obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego. Ponadto, wycofano warunek braku możliwości egzekwowania ulgi za złe długi, jeżeli strony są ze sobą powiązane o charakterze rodzinnym bądź z tytułu przysposobienia.

 

  1. Wprowadzenie informacji podsumowujących dla transakcji objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia.

 

Pośród nowych regulacji znajdziemy także poprawki odnośnie przepisów zobowiązujących sprzedawców do składania naczelnikowi urzędu skarbowego informacji podsumowujących, zawierające zbiorcze informacje o dokonanych transakcjach objętych odwrotnym obciążeniem w wyniku, którego podatek rozlicza nabywca. Informacje składa się za okres rozliczeniowy, w którym powstał obowiązek podatkowy, w terminach złożenia deklaracji podatkowej.

  1. Odliczanie podatku naliczonego od paliwa

Od 1 lipca 2015r. będzie istniała możliwość odliczenia 50% podatku naliczonego od zakupu paliwa od:

  1. a) samochodów osobowych;
  2. b) pojazdów samochodowych innych niż samochody osobowe, w których liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi:

– 1 – jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 425 kg,

– 2 – jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 493 kg,

– 3 lub więcej – jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 500 kg;

`